میکروسکوپ USB

قابلیت بزرگنمایی تا 40 برابر و اتصال به کامپیوتر

میکروسکوپ USB

نام کشور و شرکت سازنده: انگلیس - Veho

مدل دستگاه: VMS-004 Deluxe

قیمت هر ساعت 50هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749