گرما سنج پویشی تفاضلی

Differential Scanning Calorimeter

گرما سنج پویشی تفاضلی

شرکت سازنده

Thermal Analysis (TA)

مدل دستگاه

DSC Q100

  • اندازه­گیری پارامترهای حرارتی مانند دمای ذوب و دمای بلورینگی
  • تعیین درجه خلوص مواد
  • محدودۀ دمائی 90-  تا 400 درجه سانتی گراد
  • حتما قبل از پرداخت از اپراتور محترم خانم فتوحی 02161113647 تاییدیه گرفته شود. 

نرخ مبنا(قیمت آزاد) از دمای محیط تا 400 درجه است. از دمای محیط به صورت رفت و برگشت قیمت مبنا 1400000 ریال می باشد.