پس از هماهنگی با دفتر پذیرش( ایمیل: utsciencelabs@gmail.com

  • در صورت مراجعه حضوری :
  1. تکمیل فرم آنالیز مربوطه 
  2. تحویل نمونه
  3. پرداخت هزینه آنالیز (مبلغ مذکور به صورت پرداخت با کارتخوان، یا وبسایت آزمایشگاه .
  • درصورت ارسال نمونه با پست (و  استفاده از تخفیفات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی)
  1. مراجعه به صفحه آنالیز مد نظر در وبسایت آزمایشگاه مرکزی و دانلود فرم پذیرش آنالیز مربوطه
  2. تکمیل فرم آنالیز مربوطه
  3. ارسال نمونه به همراه فرم پذیرش تکمیل‌شده (فقط با پست پیشتاز)
  4. محاسبه هزینه آنالیز (با احتساب تخفیفات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توسط واحد پذیرش )و ارسال لینک پرداخت به متقاضی . لازم است متقاضی در وبسایت ازمایشگاه عضو شود. 
  5. ارسال تصویر فیش واریزی از طریق ایمیل به utsciencelabs@gmail.com

پاسخ نتایج از طریق ایمیل آزمایشگاه (utsciencelabs@gmail.com) به اطلاع متقاضی خواهد رسید.