آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides

  • خصوصیات

لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر لام می باشد.
شماره تماس: 61113560-021


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی