آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسمها Microbial Culture and  staining

  • خصوصیات

کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسمها Microbial Culture and staining

گرم، اسپور، اسیدفست،کپسول،تاژه ...

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر روش برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی