آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

کروماتوگراف گازی

  • خصوصیات

کروماتوگراف گازی

GC

Gas Chromatograph


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    مجهز به:

    Electron capture detector (ECD)
    Flame photometric detector (FPD)
    آنالیز کیفی و کمی ترکیبات فرار و  نیمه فرار