آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)

 • خصوصیات

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)

SXRD

تعیین سلول واحد- Single Crystal X-ray Diffractometer


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

 متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Marresearch

  مدل دستگاه  Mar 345 dtb

  • قویترین روش تعیین ساختار سه بعدی ترکیبات بلورین
  • شناسایی و مطالعه دقیق آرایش اتم­ها در ترکیبات جدید بلورین
  • شناسایی و تعیین سلول واحد، طول و زاویه پیوند
  • رسم نقشه توزیع چگالی الکترونی

  هزینه تعیین سلول واحد شامل انتخاب بلور، قرار دادن بلور بر روی سر جهت یاب و تعیین سلول واحد مبلغ 500000 ریال است.

  شماره تماس آقای کوپایه : ۰۹۳۵۲۴۵۳۵۴۳