آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

میکروسکوپ الکترونی پیمایشی

 • خصوصیات

میکروسکوپ الکترونی پیمایشی

SEM

Scanning Electron Microscope


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

 متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Zeiss

  مدل دستگاه  DSM-960A

  • طیف بینی و تصویر برداری سه بعدی از ساختارهای ظریف (گسترۀ نانومتری) مواد
  • بررسی­های توپوگرافی و مورفولوژی

  قیمت آزاد بر حسب هر نیم ساعت 100000تومان  می باشد. قیمت تک نمونه 50.000 تومان می باشد.

  دستگاه تا اطلاع ثانوی  غیر فعال است.