شرح سفارش


  • کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی GC-MASS
  • ۲,۲۰۰,۰۰۰