شرح سفارش


  • طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی ICP
  • ۲۵۰,۰۰۰