شرح سفارش


  • فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد) Laboratory Freezer
  • ۱۰۰,۰۰۰