background

درباره ما

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است. همچنین در نظر است که در طول سال کارگاه های مختلفی جهت آموزش تجهیزات برای دانش پژوهان برگزار شود. نحوه ارائه خدمات دستگاهی و نرخ تعرفه های آنها در وب سایت آزمایشگاه مرکزی توضیح داده شده است. آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران در دومجموعه مستقر است:

1- آزمایشگاه مرکزی شماره 1. واقع در طبقه زیر همکف دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران. (خیابان انقلاب)

2- آزمایشگاه مرکزی شماره 2. واقع در دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران (خیابان کارگر شمالی)

به علاوه بر اساس  آئین نامه مدیریت آزمایشگاه مرکزی ، دانشکده های دانشگاه تهران و یا اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

که در آزمایشگاه تحقیقاتی خود دستگاه هایی در اختیار دارند و علاقمند هستند که در چهارچوب  آئین نامه مذکور این دستگاهها را برای ارائه خدمات پژوهشی به سایر بخش ها به کار گیرند، میتوانند درخواست خود را به مدیریت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران ارائه کنند تا پس از بررسی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام شود.

جهت دریافت بروشور کلیک نمایید


اهداف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران


  • بهبود استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشی
  • ایجاد بستر لازم جهت انجام پژوهش‏ های بنیادی و کاربردی
  • ارتقای توان پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و کلیه پژوهشگران و محققین سایر دانشگاه ‏ها و مراکز
  • ارتباط با سایر آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه تهران، نهادها و شرکت های علمی، تحقیقاتی و صنعتی در راستای ارایه خدمات متقابل
  • خرید و تجهیز دستگاه های جدید متناسب با درخواست رشته های گوناگون دانشگاهی و تحقیقاتی
  • ارایه نتایج آزمایشات در کمترین بازه زمانی

مدیریت


رییس آزمایشگاه مرکزی: آقای دکتر علی مقاری

رییس بخش میکروسکوپ الکترونی: آقای دکتر حسن رحیمیان

رییس بخش پرتو- x: آقای دکترعلیرضا عباسی

رییس طیف سنجی مولکولی: آقای دکتر علیرضا شایسته

رییس بخش آنالیز عنصری: خانم دکترفرنوش فریدبد

رییس بخش آنالیز پلیمرها: آقای دکتر حسین مهدوی

رییس بخش کروماتوگرافی: آقای دکتر مجید حمزه لو

رییس بخش لایه‌نشانی : آقای دکتر ارشمید نهال

رییس بخش لیزرو مشخصه‌یابی اپتیکی: آقای دکترخسرو حسنی

رییس بخش آنالیز سطح: آقای دکتر یاسر عبدی

رییس بخش NMR : خانم دکتر فرناز جعفرپور

مسئول دستگاه خوشه سنج محاسباتی: آقای دکتر مهدی واعظ علایی

مسئول پردازش موازی: دکتر مجتهدی

مسئول آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی: آقای دکترمحمد محمدی زاده

چارت تشکیلاتی