افتتاحیه

افتتاحیه سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

۲۰آبان۱۳۹۴ عمومی
Image

افتتاحیه سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی با حضورجناب آقای دکترستاری ، دکتر محمود نیلی احمدآبادی ، دکتر رحیمیان ، مدیریت پردیس علوم وجمعی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده شیمی در محل آزمایشگاه برگزارشد.

افتتاحیه سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی صبح روز یازدهم آبان ماه با حضورجناب آقای دکترستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌ جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان ، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران ، دکتر رحیمیان معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ، مدیریت پردیس علوم وجمعی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده شیمی در محل آزمایشگاه برگزارشد.

مطالب مرتبط