راه اندازی سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

۰۸مرداد۱۳۹۴ عمومی
Image

سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر در بهمن ماه سال 1392 افتتاح گردید. در این سایت علاوه بر مشاهده اطلاعات آزمایشگاه مانند معرفی، آزمایشگاه های اقماری، مدیریت و اخبار، شما می توانید لیست تجهیزات و دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی و سایر آزمایشگاه های وابسته را مشاهده نمائید.

سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر در بهمن ماه سال 1392 افتتاح گردید. در این سایت علاوه بر مشاهده اطلاعات آزمایشگاه مانند معرفی، آزمایشگاه های اقماری، مدیریت و اخبار، شما می توانید لیست تجهیزات و دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی و سایر آزمایشگاه های وابسته را مشاهده نمائید. همچنین با راه اندازی قسمت خدمات، ارایه خدمات آنلاین شامل درخواست نمونه گیری و پاسخ دهی به سایت اضافه خواهد شد.

مطالب مرتبط