آدرس پستی آزمایشگاه مرکزی شماره ۱:

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف، کد پستی: 1417614411

لطفاً روی پاکت درج شود تحویل خانم طاهری. (فقط پست پیشتاز مورد قبول است از ارسال به صورت پست تی‌پاکس  جداً خودداری شود)

    شماره تماس  02161113300       ایمیل: utsciencelabs@gmail.com   

--------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ (دانشکده فیزیک):

تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد شمالی)، دانشکده فیزیک.

شماره تماس ۰۹۳۶۷۵۹۸۱۴۲ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۷۶۴ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۶۲۵ آقای اظهری

--------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره ۳ (دانشکده زیست شناسی):

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی.

شماره تماس ۰۲۱۶۶۴۱۲۴۲۶  

-------------------------------------------------------

شماره حساب آزمایشگاه مرکزی؛ 4001070103006825 

(iR830100004001070103006825) بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی، شناسه واریز332070174140103000000001605065

درج شناسه واریز الزامی است در غیر این صورت وجه برگشت میخورد.