NMR 500 MHz (کربن)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

NMR 500 MHz (کربن)
رزونانس مغناطیسی هسته

INOVA 500 MHz


لطفا حتما قبل از ارسال نمونه  با دفتر پذیرش02161113300 تماس حاصل فرمائید.

برنامه مورد نظر برای باز کردن فایلهای FID، برنامه MestRelab Mnova می باشد که از این قسمت دانلود نمائید.

فیلم آموزشی نحوه پی دی اف نمودن فایلهای خام NMR را از این قسمت می توانید دانلود نمائید.

برای دریافت PDF نتایج آنالیز، مبلغ10.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.

کربن معمولی تا حدود1000 اسکن انجام می شود.

هزینه کربن overnight نیز 140.000 تومان می باشد.

برای HNMR   مقدار 10 میلی گرم و برای CNMR حداقل مقدار 40 میلی گرم نمونه نیاز است.

اگر برای حل کردن نمونه حرارت لازم باشد، پایداری نمونه  در هنگام تکمیل فرم پیوست ، تائید شود.

نمونه در ظرف شیشه ای تحویل داده شود و در صورت تمایل به دریافت نمونه حل شده، یک ویال خالی نیز تحویل داده شود.

در صورت عدم تحویل نمونه در ظرف شیشه ای، نمونه برای انحلال حرارت داده نخواهدشد.

در صورت حل نشدن در حلال مربوطه، مسولیت با متقاضی است. در هر صورت طیف گرفته می شود.

 

نمونه ارائه شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می شود.

آدرس پستی آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 1: خ انقلاب ، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف ، کد پستی 1417614411 لطفا روی پاکت درج شود تحویل خانم طاهری (فقط پست پیشتاز مورد قبول است از ارسال به صورت پست تی پاکس وDLS جدا خودداری شود).

اطلاعات تماس دفتر پذیرش: تلفن:02161113300              ایمیل: utsciencelabs@gmail.com    

 همه قیمت ها به ریال است. قبل از ارسال نمونه جهت اطلاع از فعال بودن موارد زیر با دفتر پذیرش تماس بگیرید.

حلال ها

H

C

H/C

همزمان

P

F

B

COSY

TCOSY

DQF-COSY

CDCL3

700000

1000000

1400000

 

 

 

 

 

 

DMSO-d6

700000

1000000

1400000

 

         

D2O

700000

1000000

1400000

 

 

 

 

 

 

Acetone-d6

700000

1000000

1400000

 

 

 

 

 

 

 همه قیمت ها به ریال است.

حلال ها

HMBC

HMQC

DEPT

NOESY

NOE

INADEQUATE

 CDCL3

 

 

 

 

 

 

 DMSO-d6

 

 

 

 

 

 

D2O

 

 

 

 

 

 

Acetone-d6

 

 

 

 

 

 

.تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد