پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(بررسی اولیه نمونه و ارسال عکس فریم X-Ray)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(بررسی اولیه نمونه و ارسال عکس فریم X-Ray)
SXRD

Single Crystal X-ray Diffractometer
جهت تحویل گرفتن نمونه، بررسی اولیه آن و قراردادن در دستگاه- ارسال عکس فریم X-Ray


 

شرکت سازنده Marresearch

مدل دستگاه  Mar 345 dtb

  • قویترین روش تعیین ساختار سه بعدی ترکیبات بلورین
  • شناسایی و مطالعه دقیق آرایش اتم­ها در ترکیبات جدید بلورین
  • شناسایی و تعیین سلول واحد، طول و زاویه پیوند
  • رسم نقشه توزیع چگالی الکترونی


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد