کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی
GC-MASS

Gas Chromatograph - Mass Spectrometer


شرکت سازنده  Agilent Technologies

مدل دستگاه

GC (7890)-MSD (5975C)

GC (6890N) – MSD (5973)

  • آنالیز کیفی و کمی مقادیر اندک ترکیبات آلی در مخلوط­های ساده و پیچیده
  • جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار مجهول
  • دارای کتابخانۀ کامل برای شناسایی انواع ترکیبات
  • نرخ برای شناسایی تا 10 ترکیب میباشد.

 تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد