NMR 500 MHz
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

NMR 500 MHz
رزونانس مغناطیسی هسته

INOVA 500 MHz


لطفا حتما قبل از ارسال نمونه  با دفتر پذیرش02161113300 تماس حاصل فرمائید.

برنامه مورد نظر برای باز کردن فایلهای FID، برنامه MestRelab Mnova می باشد که از این قسمت دانلود نمائید.

برای دریافت PDF نتایج آنالیز، مبلغ10.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.
کربن معمولی تا حدود2000 اسکن انجام می شود.
هزینه کربن overnight نیز 100.000 تومان می باشد.

برای HNMR   مقدار 10 میلی گرم و برای CNMR حداقل مقدار 40 میلی گرم نمونه نیاز است.

اگر برای حل کردن نمونه حرارت لازم باشد، پایداری نمونه  در هنگام تکمیل فرم پیوست ، تائید شود.

نمونه در ظرف شیشه ای تحویل داده شود و در صورت تمایل به دریافت نمونه حل شده، یک ویال خالی نیز تحویل داده شود.

در صورت عدم تحویل نمونه در ظرف شیشه ای، نمونه برای انحلال حرارت داده نخواهدشد.

در صورت حل نشدن در حلال مربوطه، مسولیت با متقاضی است. در هر صورت طیف گرفته می شود.

نمونه ارائه شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می شود.

آدرس پستی آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 1: خ انقلاب ، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف ، کد پستی 1417614411 لطفا روی پاکت درج شود تحویل خانم طاهری (فقط پست پیشتاز مورد قبول است از ارسال به صورت پست تی پاکس وDLS جدا خودداری شود).

اطلاعات تماس دفتر پذیرش: تلفن:02161113300              ایمیل: utsciencelabs@gmail.com    

 همه قیمت ها به ریال است. قبل از ارسال نمونه جهت اطلاع از فعال بودن موارد زیر با دفتر پذیرش تماس بگیرید.

حلال ها

H

C

H/C

P

F

B

COSY

TCOSY

DQF-COSY

CDCL3

400000

600000

900000

500000

400000

500000

800000

2500000

1700000

DMSO-d6

450000

650000

100000

550000

450000

550000

850000

2550000

1750000

D2O

450000

650000

100000

550000

450000

550000

850000

2550000

1750000

Acetone-d6

500000

650000

100000

550000

500000

600000

900000

2600000

1800000

 همه قیمت ها به ریال است.

حلال ها

HMBC

HMQC

DEPT

NOESY

NOE

INADEQUATE

 CDCL3

2100000

1300000

700000

1300000

500000

7000000

 DMSO-d6

2150000

1350000

750000

1350000

550000

7050000

D2O

2150000

1350000

750000

1350000

550000

7050000

Acetone-d6

220000

1400000

900000

1400000

600000

7100000

.