لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST)
برای لایه نشانی اهداف فلزی

لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST) برای لایه نشانی اهداف فلزی


قابلیت های دستگاه PVD-ST نسبت به PVD دانشکده ، لایه نشانی در دمای بالا، چسبندگی بهتر لایه ها، استفاده از پلاسما توان بالا در لایه نشانی، امکان لایه نشانی هزمان چند لایه، امکان لایه نشانی لایه های با دمای ذوب بالاتر، امکان لایه نشانی همزمان چند لایه و ....

شماره تماس 02161118744