اتصالات با چسب نقره
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش


تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال 15 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد