اندازه گیری زاویه تماس قطره بر روی سطح
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

اندازه گیری زاویه تماس قطره بر روی سطح

بررسی میزان ترشوندگی سطح


تجهیزات مرتبط: دوربین CCD- کامپیوتر – سرنگ و میکروپیپت- صفحه و ریل اپتیکی

شماره تماس02161118749