یدومتری نمونه های ابررسانای دمای بالا

یدومتری نمونه های ابررسانای دمای بالا

تعیین میزان اکسیژن نمونه


تجهیزات مرتبط : هیتر و همزن مغناطیسی- تجهیزات آزمایشگاهی شیشه ای- محلول ها

شماره تماس02161118749تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد