پرس 32  تن
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

پرس 32 تن
press

تا فشار 10 Ton/cm2 جهت ساخت قرص در قطرهای 1و2 و 5 سانتی متری


نام کشور و شرکت سازنده: ایران- صنعت سرام

مدل دستگاه: PressS32

شماره تماس02161118749تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد