لایه نشانی افشانه داغ
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی افشانه داغ
Spray pyrolysis

با دمای زیرلایه تا 500 درجه سانتیگراد


نام کشور و شرکت سازنده: ایران- آزمایشگاه ابررسانایی

شماره تماس02161118749