لایه نشانی غوطه وری
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی غوطه وری
Dip Coating

تا سرعت RPM400


نام کشور و شرکت سازنده: آمریکا- MTI

مدل دستگاه:TL 0.01

شماره تماس02161118749