لایه نشانی چرخشی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی چرخشی
Spin Coating

تا سرعت چرخش 400 RPM


نام کشور و شرکت سازنده:آمریکا- MTI

مدل دستگاه:TC 100

شماره تماس02161118749