میکروسکوپ USB
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ USB
USB Microscope

قابلیت بزرگنمایی تا 40 برابر و اتصال به کامپیوتر


نام کشور و شرکت سازنده: انگلیس - Veho

مدل دستگاه: VMS-004 Deluxe

قیمت هر ساعت 50هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد