میکروسکوپ بازتابی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ بازتابی
Reflection Microscope

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر


نام کشور و شرکت سازنده:آلمان - Zeiss

مدل دستگاه:4774482

قیمت هر ساعت 60 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد