تعیین امپدانس
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

تعیین امپدانس
LCR Meter

اندازه گیری امپدانس


نام کشور و شرکت سازنده:آلمان – GW Instek

مدل دستگاه:LCR-800

شماره تماس02161118749