کندوپاش DC
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

کندوپاش DC
DC Sputtering

لایه نشانی فیزیکی فلزات


نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت پوشش های نانوساختار

مدل دستگاه:DSR 1

شماره تماس02161118749