پراش سنج پرتو ایکس پودر
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

پراش سنج پرتو ایکس پودر
XRD

Powder X-ray Diffractometer


شرکت سازنده Siemens

مدل دستگاه D500

  • شناسایی مواد بلورین (ترکیب مواد)
  • شماره تماس اپراتور آقای فرشید دیلمی 02161112619
  • پس از تمکیل فرم پیوست لطفا آنرا به ایمیل utsciencelabs@gmail.com بفرستید.
  • حداقل مقدار نمونه 1.5 گرم باشد.
  • نمونه بصورت پودر با اندازه ذرات تقریبی 10 میکرون باشد ( زبری پودر بین دو انگشت دست احساس نشود)
  • مواد فرار آتش زا، خاک رس و نمونه های فلزی غیر پودری آنالیز نمی گردد.
  • زاویه 2θ<5° آنالیز نمی شود.
  • آماده سازی نمونه برعهده متقاضی می باشد.

دستگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد