طیف سنج فلوئورسانس
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

طیف سنج فلوئورسانس
Fluorescence Spectrometer


شرکت سازنده Perkin Elmer

مدل دستگاه LS 45

  • انجام بررسی­های طیف سنجی جذب و نشر ترکیبات آلی، آلی- معدنی، پلیمر و .....
  • مجهز به لامپ زنون با طول موج در گسترۀ 800-200 نانومتر
  • مجهز به آشکار ساز PMT
  • هزینه آنالیز ساعتی هشتاد هزار تومان می باشد.