طیف سنج فلوئورسانس (بر حسب نمونه)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

طیف سنج فلوئورسانس (بر حسب نمونه)
Fluorescence Spectrometer


شرکت سازنده Perkin Elmer

مدل دستگاه LS 45

  • انجام بررسی­های طیف سنجی جذب و نشر ترکیبات آلی، آلی- معدنی، پلیمر و .....
  • مجهز به لامپ زنون با طول موج در گسترۀ 800-200 نانومتر
  • مجهز به آشکار ساز PMT
  • هزینه آنالیز ساعتی صد هزار تومان می باشد.


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد