طیف سنج تبدیل فوریه زیر قرمز
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

طیف سنج تبدیل فوریه زیر قرمز
FTIR-ATR

Fourier Transform Infrared Spectrometer


شرکت سازنده   Bruker

مدل دستگاه

Tensor 27

 Equinox 55

  • آنالیز کیفی ترکیبات مختلف
  • بررسی گروه­های عاملی و پیوندهای موجود در مولکول­ها
  • بررسی سطح مواد مختلف مانند فیلم­های پلیمری، الیاف، نانو ذرات و ...
  • پذیرش روزهای یکشنبه و دو شنبه ساعت 9 الی 10 صبح.


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد