پرداخت هزینه پست

پرداخت هزینه پست
فاکتور و باقیمانده نمونه ها

هزینه پست ( ارسال فاکتور ) از این طریق انجام شود.


درصورتی که تمایل به دریافت فاکتور  دارید، پس از پرداخت  آنلاین هزینه پست (مبلغ 10هزار تومان) لطفا آدرس دقیق و کد پستی   خود را در فرم پیوست مربوط به آنالیز درج نمائید و فرم را به همراه نمونه ها پست نمائید.(مختص شهرستانها)تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد