لایه نشانی کند و پاش

لایه نشانی کند و پاش
RF Sputtering


شرکت سازنده : BESTEC
مدل دستگاه : BESTEC HV-Sp 
- لایه نشانی اهداف فلزی و غیر فلزی با حفظ استوکیومتری
- دارای قابلیت لایه نشانی دو هدفی همزمان
- استفاده از مگنترون و مولد گرمای زیرلایه

شماره تماس: 09367598142 آقای اظهری



تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد