کروماتوگراف ژل تراوا
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

کروماتوگراف ژل تراوا
GPC

Gel Permeation Chromatograph


شرکت سازنده Agilent Technologies

مدل دستگاه

1100 Series

  • تعیین متوسط وزنی و عددی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمرها

حلال: THFتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد