میکروسکوپ الکترونی پیمایشی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ الکترونی پیمایشی
SEM

Scanning Electron Microscope


شرکت سازنده Zeiss

مدل دستگاه  DSM-960A

  • طیف بینی و تصویر برداری سه بعدی از ساختارهای ظریف (گسترۀ نانومتری) مواد
  • بررسی­های توپوگرافی و مورفولوژی

قیمت آزاد بر حسب هر نیم ساعت 100000تومان  می باشد. قیمت تک نمونه 50.000 تومان می باشد.

دستگاه تا اطلاع ثانوی  غیر فعال است.

 تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد