میکروسکوپ الکترونی پیمایشی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ الکترونی پیمایشی
SEM

Scanning Electron Microscope


شرکت سازنده Zeiss

مدل دستگاه  DSM-960A

  • طیف بینی و تصویر برداری سه بعدی از ساختارهای ظریف (گسترۀ نانومتری) مواد
  • بررسی­های توپوگرافی و مورفولوژی

قیمت آزاد بر حسب هر نیم ساعت 100000تومان  می باشد. قیمت تک نمونه 50.000 تومان می باشد.

 تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد