مولد ماورای صوت

مولد ماورای صوت
Ultrasonic Processor


شرکت سازنده Hielscher

مدل دستگاه UP 400S

  • همگن­کردن سوسپانسیون­های مختلف


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد