پراش سنج فرنل

پراش سنج فرنل
Fresnel Diffractometer

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایه های نازک و مواد شفاف


شرکت سازنده: دانشگاه تهرانتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد