کارگاه آموزشی GC-MS

کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS

اطلاعیه کارگاه آموزشی کروماتوگراف گازی

به اطلاع متقاضیان عزیز می رساند کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS  روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 در محل آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام در کارگاه  از روز سه شنبه 18 ام اردیبهشت ماه ساعت 9 صبح در همین وبسایت بخش " اطلاعیه های کارگاه های آموزشی" قرار داده خواهد شد.